Uchwała Nr XXXVIII/531/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXXVIII / 531 /2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy oznaczonej działką nr 522/2 o pow. 1,0665 ha k.m. 1 d. 4 obręb ewidencyjny Pyrzowice, powstałą w wyniku podziału działki nr 522 ujawnionej w KW 67159 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

§ 2

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 09:10:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 09:10:32
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 09:11:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie