Uchwała Nr XXXVIII/529/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXVIII / 529 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6558 ha położonej w Pyrzowice k.m. 1 d. 5 stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonej działką:

- nr 499/52 wpisanej w księdze wieczystej nr 56339 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5,1405 ha oznaczonych następującymi działkami:

- nr 3766/1 o powierzchni 0,3648 ha położonej w Zendku k. m. 15 wpisanej w KW nr 33578 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 3766/3 o powierzchni 0,9015 ha położonej w Zendku k. m. 15 wpisanej w KW nr 33578 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 4074 o powierzchni 0,9641 ha położonej w Zendku k. m. 17 wpisanej w KW nr 33578 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 4168 o powierzchni 0,2814 ha położonej w Zendku k. m. 17 wpisanej w KW nr 33578 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 296/2 o powierzchni 0,4486 ha położonej w Zendku k. m. 3 wpisanej w KW nr 33578 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 344/2 o powierzchni 0,4529 ha położonej w Zendku k. m. 3 wpisanej w KW nr 33578 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 397 o powierzchni 0,5070 ha położonej w Zendku k. m. 3 wpisanej w KW nr 33578 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 240/50 o powierzchni 0,4252 ha położonej w Ożarowicach k. m. 3 d. 1 wpisanej w KW nr 43020 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 240/56 o powierzchni 0,1750 ha położonej w Ożarowicach k. m. 3 d.1 wpisanej w KW nr 37198 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 960 o powierzchni 0,4530 ha położonej w Sączowie wpisanej w KW nr 12159 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie,

- nr 171/12 o powierzchni 0,1670 ha położonej w Niezdarze k. m. 2 brak urządzonej KW.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 09:05:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 09:05:22
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 09:06:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie