Uchwała Nr XXXIX/535/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w trybie komunalizacji


Uchwała Nr XXXIX / 535 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w trybie komunalizacji

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić wolę nabycia w następstwie postępowania komunalizacyjnego mienia Skarbu Państwa składającego się z następujących nieruchomości:

- działki 180/15 i 180/16 o łącznej pow. 0,2930ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 71311 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

- działki 180/18 i 180/19 o łącznej pow. 0,0538 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 83309 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

- działki 181/8 i 181/9 o łącznej pow. 0,0358 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 82713 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

- działki 181/11 i 181/12 o łącznej pow. 0,0458 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 82694 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

- działki 182/11 i 182/12 o łącznej pow. 0,0632 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 82714 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

- działki 182/14 i 182/15 o łącznej pow. 0,0869 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 83232 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

- działki 182/17 i 182/18 o łącznej pow. 0,0667 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 30440 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

- działki 183/11, 183/12 i 183/14 o łącznej pow. 0,0449 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr 77514 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑10‑2010 08:53:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑10‑2010 08:53:16
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2010 08:54:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie