Uchwała Nr XXXi/461/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXXI / 461 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ożarowice.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala :

§1.

Zatwierdza się "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarowice na okres od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 28 lutego 2011 roku " przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2010 roku.


Taryfa
(dodane:2010-03-02 11:19:41)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2010 15:13:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2010 15:13:16
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2010 11:19:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie