Uchwała Nr XXXVIII/528/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXVIII / 528 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1129 ha położonej w Ossy k.m. 2 stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice, oznaczonej działką:

- nr 400 wpisanej w księdze wieczystej nr 83084 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

za nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,1033 ha oznaczonych następującymi działkami:

- nr 240/1 o powierzchni 0,0517 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 2 wpisanej w KW nr 46203 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- nr 240/2 o powierzchni 0,0516 ha położonej w Tąpkowicach k. m. 2 wpisanej w KW nr 46203 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 08:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 08:59:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie