Uchwała Nr XXXI/462/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51


Uchwała Nr XXXI/ 462 / 2010

Rady Gminy Ożarowic e

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy l. Pyskowickiej 47-51.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 późn. zmianami), przy uwzględnieniu autopoprawki przyjętej Uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 258/1306/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑02‑2010 15:43:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑02‑2010 15:43:45
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2010 15:45:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie