Uchwała Nr XXXI/463/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Ożarowice pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzybycia sie


Uchwała Nr XXXI / 463 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie: przejęcia na własność Gminy Ożarowice pojazdu uznanego za porzucony

z zamiarem wyzbycia się.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 50a ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1377),

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Przejmuje się na własność Gminy Ożarowice pojazd marki "POLONEZ" nr rej. SK 3401 K, brak nr silnika, brak danych, nr podwozia/nadwozia/ramy uznany w świetle przepisów art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑02‑2010 16:27:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑02‑2010 16:27:43
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2010 16:28:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie