Uchwała Nr XXXVIII/530/2010 Rady Gminy Ożarowice z dndia 7 października 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XXXVIII / 530 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,2319 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ossy, k. m. 2 oznaczonej jako działka nr 462 brak urządzonej KW z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego ul. Leśnej w Ossach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 09:07:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 09:07:59
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 09:08:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie