Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowice


ZARZĄDZENIE NR 17/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do przygotowania i przeprowadzenia kon-

sultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowice w związku z wnioskami

mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sienkiewicza w Sączowie Gmina Bobrowniki

o przyłączenie do Gminy Ożarowice.

Na podstawie § 8 Uchwały Nr XV/148/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 mar-ca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąp-kowice w Gminie Ożarowice w związku z wnioskami mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sien-

kiewicza w Sączowie Gmina Bobrowniki o przyłączenie do Gminy Ożarowice

1. Powołuję Zespół Konsultacyjny do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji z miesz-kańcami sołectw Celiny i Tąpkowice w następującym składzie :

- Przewodnicząca Zespołu - Krystyna KOSMALA Sekretarz Gminy

- Członek Zespołu - Henryka GARSTKA Inspektor

- Członek Zespołu - Bożena SŁODCZYK Kierownik USC

- Członek Zespołu - Renata KOCOT Sołtys Sołectwa Ożarowice

- Członek Zespołu - Barbara KUBICA Sołtys Sołectwa Niezdara

2. Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy między innymi :

1) wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności zapewniających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

2) udzielanie zainteresowanym informacji i wyjaśnień,

3) sporządzenie końcowego protokołu zawierającego wyniki konsultacji,

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Zespołu Konsultacyjnego

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2004 14:08:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie