Uchwala Nr XXXVI/416/2006 w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu Gminy Ożarowice do projektu realizowanego przez Powiat Tarnogórski w związku z ogłoszonym konkursem "Dotacje dla szkół na projekty rozojowe"


Uchwała Nr XXXVI /416/ 2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 14 września 2006 roku

___________________________

w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu Gminy Ożarowice do projektu

realizowanego przez Powiat Tarnogórski w związku z ogłoszonym

konkursem 8/2.1a/2006 "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić pozytywną opinię dla realizacji zadań promujących działania edukacyjne w ramach przystąpienia Gminy Ożarowice do projektu realizowanego przez Powiat Tarnogórski pn. "Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia- zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w Powiecie Tarnogórskim" w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursem 8/2.1a/2006 "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie ogłosiło konkurs "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" w ramach działania 2.1 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Jednym z wymaganych załączników jest uchwała Rady Gminy Ożarowice w przedmiocie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w w/w sprawie.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  14‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2006 13:59:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie