Uchwała Nr XXXV/403/2006 w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach krótkoterminowych


Uchwała XXXV/403/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 6 lipca 2006 roku

w sprawie: lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach

krótkoterminowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. /

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Upoważnić Wójta Gminy Ożarowice do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych na rachunkach w innych bankach.

2. Traci moc uchwała Nr X/65/95 Rady Gminy Tąpkowice z siedzibą w

Ożarowicach z dnia 12 lipca 1995 roku w sprawie przeznaczenia czasowo

wolnych środków finansowych w budżecie gminy na tworzenie bankowych

lokat terminowych.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 12:55:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie