Uchwała Nr XXXIV/393/2006 w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Ożarowice w banku Społdzielczym w Świerklańcu


Uchwała Nr XXXIV/393/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 maja 2006 roku.

w sprawie: ustanowienia przedstawiciela Gminy Ożarowice w Banku

Spółdzielczym w Świerklańcu.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 2 i § 20 pkt 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu

- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Gmina Ożarowice jako członek Banku Spółdzielczego w Świerklańcu

ustanawia swoim przedstawicielem w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu

Pana Józefa Piernikarza.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/219/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27

czerwca 2002 roku.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

16 maja 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2006 11:14:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie