Uchwała Nr XXXIII/388/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości pod budowe drogi gminnej


Uchwała Nr XXXIII/ 388/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

--------------------------------------

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości pod budowę

drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę drogi gminnej w Pyrzowicach, oznaczonych następująco:

· jako działka nr 109/9 o powierzchni 0,0118 ha k.m. 1 d. 3 obręb ewidencyjny Pyrzowice, zapisana w księdze wieczystej nr 57105 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

· jako działka nr 109/13 o powierzchni 0,0118 ha k.m. 1 d. 3 obręb ewidencyjny Pyrzowice zapisana w księdze wieczystej nr 28639 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2006 09:54:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie