Uchwała Nr XXXV/408/2006 w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXXV/408 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : nadania statutu Urzędowi Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

--------------------------------------

§ 1

Nadaje się statut Urzędowi Gminy Ożarowice, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do

uchwały Nr XXXV/408/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 6 lipca 2006 roku

S T A T U T

URZĘDU GMINY OŻAROWICE

§ 1

1. Urząd Gminy Ożarowice jest gminną jednostką organizacyjną gminy Ożarowice, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2

1. Siedzibą Urzędu Gminy Ożarowice jest budynek przy ul. Dworcowej nr 15

w Ożarowicach.

2. Kierownikiem Urzędu Gminy Ożarowice jest Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy reprezentuje Urząd Gminy Ożarowice na zewnątrz.

4. Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 3

Zadania Urzędu Gminy Ożarowice określa Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 4

Urząd Gminy Ożarowice działa w szczególności na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

§ 5

W Urzędzie Gminy Ożarowice mogą być tworzone komórki organizacyjne, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 13:26:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie