Uchwała Nr XXXVI/412/2006 w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Nr XXX/362/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku


Uchwała Nr XXXVI/412/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Nr XXX/362/2005 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych

gminy.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  14‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2006 13:45:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie