Uchwała Nr XXXIII/389/2006 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXIII/ 389/2006

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

-------------------------------------------

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Ożarowicach oznaczonych numerami działek: 246/5, 247/4 k.m. 4 d. 3 i 276/3 k.m. 4 d. 2 o powierzchni ogólnej 0,3900 ha zapisanych w księdze wieczystej KW nr 33786 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na powiększenie zasobu nieruchomości - za ustaloną w wyniku negocjacji łączną cenę 21 000 zł.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2006 09:56:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie