Uchwała Nr XXXV/400/2006 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr S 3237 do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XXXV/400/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr S 3237 do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 oraz na podstawie Uchwały Nr LII/523/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr S 3237 na obszarze Gminy Ożarowice, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnogórskiego -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr S 3237 przebiegającą przez obszar sołectwa Niezdara (ul. Gen. A. Zawadzkiego) i sołectwa Ossy (ul. Jeziorna).

§ 2

Droga, o której mowa w § 1 została przedstawiona w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 12:47:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie