Uchwała Nr XXXV/402/2006 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006r


Uchwała Nr XXXV/ 402 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 roku :

  1. Ocena stanu i sposobu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2006 rok, w tym głównie przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości ( oceny dokonuje się na podstawie informacji Wójta Gminy).
  2. Zapoznanie się ze stanem nieruchomości zakupionych przez Gminę na terenach po byłej jednostce wojskowej w Mierzęcicach.
  3. Ocena załatwiania wniosków i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.
  4. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 12:52:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie