Uchwała Nr XXXVI/415/2006 w sprawie zmian i nadania nazw drogom publicznym


Uchwała Nr XXXVI/ 415 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 14 września 2006 roku

--------------------------------------------------

w sprawie zmian i nadania nazw drogom publicznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Zmienić nazwę ulicy Topolowej ( droga powiatowa nr DP 14237 ) położonej na terenie sołectwa Ożarowice w następujący sposób :

- na odcinku od granic sołectwa Tąpkowice do ul. Tarnogórskiej nadać nazwę

ulica Królewiec ( dz. ewid. nr 742/4, )

- na odcinku od ulicy Tarnogórskiej do Przysieki pozostawić nazwę

ulica Topolowa ( dz. ewid. 739/1, 714/1, 717/4)

2. Nadać nazwę nowej ulicy w sołectwie Ożarowice

- ul. Sportowa ( od ul. Tarnogórskiej do Stadionu Sportowego)

( dz. ewid. nr 817/4 km 2 dod. 3 obręb ewid. Ożarowice )

3. Zmienić nazwę ulicy Częstochowskiej ( droga powiatowa od ulicy Głównej do granicy sołectwa Zendek ( DP- 14239 ) i droga gminna od ulicy Głównej do lotniska ) w następujący sposób :

- na odcinku od ul. Głównej do terenu lotniska nadać nazwę - ul. Południowa ( dz. 3358/2 km. 13 obr. ewid. Zendek )

- na odcinku od ulicy Głównej do granic sołectwa Zendek - pozostawić obecną nazwę ulicy tj. - ul. Częstochowska (dz. ewid. nr 656, 626, 546, 422/2 km.4 )

4. Nadać nazwę nowym ulicom w sołectwie Zendek ( obr. ewid. Zendek )

( położonych w kompleksie wydzielonych działek za stadionem sportowym )

- ul. Spacerowa - (dz. ewid. 3181/89 km.11 )

- ul. Kasztanowa - ( dz ewid. 3181/10 km 11 )

- ul. Akacjowa - ( dz. ewid. 3181/22 km 11 )

- ul. Bukowa - ( dz. ewid. 3181/37 km 11 )

- ul. Jodłowa - ( dz. ewid. 3181/54 km 11 )

- ul. Grabowa - ( dz. ewid. 3176/3 km 11 )

- ul. Jaworowa - ( dz. ewid. 3181/71 km 11 )

- ul. Spokojna - ( dz. ewid. 3176/1 km11 )

5. Nadać nazwę nowej ulicy w sołectwie Pyrzowice

- ul. Równoległa - (dz. ewid. 499/25 km 1 dod. 5 Pyrzowice)

6. Uchylić Uchwałę Nr XXXIX/246/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 września

2002 roku dotyczącą nadania nazw drogom publicznym w § 1 pkt 1 i 4.

§ 2

Przebieg dróg opisanych w § 1 pkt 1, 2 , 3, 4 zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  14‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2006 13:56:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie