Uchwała Nr XXXV/410/2006 w sprawie zmiany Statutu Międzygmninnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr XXXV/ 410 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku

w sprawie: zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

W Statucie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2002 roku Nr 85, poz. 2982 dokonać w § 2 zmiany polegającej na dodaniu po wyrazie "Zbrosławice" wyrazu "Pyskowice".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 13:33:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie