Uchwała Nr XXXIV/397/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego marki STAR P244L na rzecz jednostki OSP w Mechowcu


Uchwała Nr XXXIV/ 397/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 maja 2006 roku.

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarni-

czego marki STAR P244L rzecz jednostki OSP w Mechowcu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Przekazać nieodpłatnie na rzecz jednostki OSP w Mechowcu samochód pożarniczy marki STAR P244 L nr rej. KAW 645 Z - rok produkcji 1979.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2006 11:20:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie