Uchwala Nr XXXV/399/2006 w sprawie wsparcia dzialania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącego wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń do Glównych Zbiornikow Wód Podziemnycn pochodzących z odpadów Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr XXXV/ 399 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 6 lipca 2006 roku.

w sprawie : wsparcia działania Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

dotyczącego wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń do

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330-Gliwice i 327

Lubliniec - Myszków pochodzących z odpadów Zakładów

Chemicznych w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XLIX/491/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330-Gliwice i 327 Lubliniec - Myszków pochodzących z odpadów Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić poparcie dla stanowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach wyrażonego w uchwale Nr XLIX/491/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku zmierzającego do zapew-nienia przyznania dalszych środków finansowych z budżetu państwa na działania związane z zakończeniem procesu unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów powstałych w związku z działalnością likwidowanych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Niniejszą uchwałę przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2006 12:43:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie