Uchwała Nr III/34/2006 w sprawie odwolania Sekretarza Gminy Ożarowice


Uchwała Nr III/ 34 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2006 roku.

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Ożarowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Odwołać z dniem 28 grudnia 2006 roku ze stanowiska Sekretarza Gminy Ożarowice Panią Krystynę KOSMALA w związku ze złożeniem rezygnacji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 09:33:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie