Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie powolania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu


Uchwała Nr I / 4 / 2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 23 listopada 2006 roku.

w sprawie : powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu.

Działając na podstawie art. 21ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 16 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 ze zmianami roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

W skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu powołać następujące osoby :

1. Tadeusz CZAPLA

2. Zdzisław CZAPLA

3. Marian CZERNIKARZ

4. Ryszard GUBAŁA

5. Sławomir HYLA

6. Marian KUBICA

7. Leszek KURZEJA

8. Krystian MUSIK

9. Henryk SZYDŁO

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2007 13:39:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie