Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr II/ 8 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 5 grudnia 2006 roku.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20 ust. 1 - 3, art.21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w związku z § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samo-rządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszał-kowskich ( Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić dla Wójta Gminy Ożarowice wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości :

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4 610 zł

- dodatek funkcyjny w kwocie - 1 550

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXI/229/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ożarowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2007 14:08:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie