Uchwała Nr III/22/2006 w sprawie rozaptrzenia skargi na dzialalnośc Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach


Uchwała Nr III /22/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2006 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Rada Gminy Ożarowice po rozpoznaniu skargi Pani Anny Lubas na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o treści podjętej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

---------------------------

Zarzuty zawarte w treści skargi w świetle wyjaśnień złożonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej nie potwierdziły się.

Z obszernych wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że pomocy udzielono stronie stosownie do okoliczności sprawy i możliwości finansowych Ośrodka.

Pani Anna Lubas wyraziła niezadowolenie z prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej polityki przyznawania świadczeń. Z wyjaśnień i dokumentacji okazało się, że zarzuty podniesione w skardze okazały się bezzasadne, nie poparte żadnym materiałem dowodowym.

Z powyższych względów Rada Gminy uznała skargę za nieuzasadnioną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 10:52:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie