Uchwała Nr II/7/2006 w spawie powierzenia Przewodniczacemu Rady Gminy wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr II/ 7 /2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 5 grudnia 2006 roku.

w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywania

czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 591 z późn. zmianami) i art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Powierzyć wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

wobec Wójta Gminy Ożarowice - Pana Grzegorza Czapla

Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice - Panu Józefowi Piernikarz

2. Zakres czynności określony w pkt.1 niniejszej uchwały nie obejmuje ustalania

wynagrodzenia oraz nawiązywania stosunku pracy z Wójtem Gminy.

3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2007 13:53:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie