Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice


Uchwała Nr I /1 / 2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 23 listopada 2006 roku.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice.

Działając na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice wybrano radnego Pana Józefa PIERNIKARZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad

I sesji Rady Gminy Ożarowice

Zdzisław CZAPLA

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2007 13:30:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie