Uchwala Nr III/25/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacyjnej na rzecz Gminy Mierzęcice


Uchwała Nr III/25/2006

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie : nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacyjnej na rzecz Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Mierzęcice infrastruktury kanalizacyjnej, na którą składa się sieć kanalizacyjna o długości 2.785 m znajdująca się na obszarze sołectwa Mierzęcice Osiedle, celem realizacji zadań własnych Gminy Mierzęcice w zakresie spraw związanych z kanalizacją.

§ 2

Przekazanie sieci kanalizacyjnej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

§ 3

Wartość księgowa przekazanej sieci kanalizacyjnej wynosi 869.147,72 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2007 10:33:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie