Uchwała Nr III/ 24/2002 w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s opracowania zmian w Statucie Gminy Ożarowice


U c h w a ł a Nr III / 24 /2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 grudnia 2002 roku

-----------------------------------------

w sprawie : powołania doraźnej Komisji d/s opracowania zmian w Statucie

Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy O ż a r o w i c e -

u c h w a l a

-----------------

 1. Powołać doraźną Komisję d/s opracowania zmian w Statucie Gminy Ożarowice
 2. w następującym składzie :

  - Aurelia GNACIK

  - Ryszard GUBAŁA

  - Sławomir HYLA

  - Stanisław MAZUR

  - Józef PIERNIKARZ

 3. Zobowiązać Komisję do przedłożenia Radzie Gminy zmian w Statucie Gminy Ożarowice w terminie do dnia 31 marca 2003 roku.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu doraźnej Komisji d/s

opracowania zmian w Statucie Gminy Ożarowice.

4. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz doradztwo w zakresie prac Komisji

zapewni Sekretarz Gminy i Radca Prawny Urzędu.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 17:30:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie