Uchwała Nr II/20/2002 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


U c h w a ł a Nr II / 20 /2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

---------------------------------------

w sprawie : uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), w związku z § 27 ust 1 pkt 3 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/178/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

  1. W skład Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powołać Pana Henryka SZYDŁO.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2003 16:22:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie