Uchwała Nr I/4/2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu


Uchwała Nr I / 4 / 2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 19 listopada 2002 roku.

w sprawie : powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Działając na podstawie art. 21ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 27 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/178/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

  1. W skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu powołać następujące osoby :

1. Pan Tadeusz BIEL

2. Pan Jan CZEPECZEK

3. Pan Marian CZERNIKARZ

4. Pan Ryszard GUBAŁA

5. Pan Sławomir HYLA

6. Pan Marian KUBICA

7. Pan Leszek KURZEJA

8. Pan Krystian MUSIK

9. Pan Henryk SZYDŁO

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Ożarowice

Józef PIERNIKARZ

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2003 16:16:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie