Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr II/ 9 /2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywania czynności

z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 591 z późn. zmianami)

i art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywanie czynności w spra-wach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice
  2. Zakres czynności określony w pkt.1 niniejszej uchwały nie obejmuje ustalania wynagrodzenia oraz nawiązywania stosunku pracy z Wójtem Gminy.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 09:28:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie