Uchwała Nr I/5/2002 w sprawie powolania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Uchwała Nr I / 5 / 2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 19 listopada 2002 roku.

w sprawie : powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Działając na podstawie art. 21ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 27 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/178/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

  1. W skład Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powołać następujące osoby :

1. Pan Henryk CZAPLA

2. Pan Tadeusz CZAPLA

3. Pan Jan CZEPECZEK

4. Pan Zdzisław HETMAŃCZYK

5. Pan Stanisław MAZUR

6. Pan Józef PIERNIKARZ

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Ożarowice

Józef PIERNIKARZ

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2003 16:21:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie