Uchwała Nr I/1/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice


Uchwała Nr I /1 / 2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 19 listopada 2002 roku.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice.

Działając na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Bezwzględną większością głosów w obecności połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice wybrano radnego Pana Józefa PIERNIKARZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad

I sesji Rady Gminy Ożarowice

Tadeusz BIEL

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2003 16:12:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie