Uchwała Nr II/11/2002 w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXIII/132/2000 - upoważnienie (diety) sołtysów


Uchwała Nr II / 11 / 2002

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 grudnia 2002 roku.

w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXIII/132/2000 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 grudnia 2000 r. zmieniającej w części uchwałę Nr VI/32/99

Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie upoważ-

nienia sołtysów sołectw Gminy Ożarowice do załatwiania niektórych

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Zmienić brzmienie pkt 3 uchwały Nr VI/32/99 Rady Gminy Ożarowice z dnia

25 lutego 1999 r. ustalone uchwałą Nr XXIII/132/2000 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 grudnia 2000 r. i nadać mu następującą treść :

3. Dietę zryczałtowaną za wykonywanie czynności określonych w pkt.1

niniejszej uchwały ustala się :

  1. dla sołtysów sołectw Ożarowice , Tąpkowice , Zendek

w wysokości 250 złotych miesięcznie

b) dla sołtysów sołectw Niezdara , Pyrzowice

w wysokości 220 złotych miesięcznie

  1. dla sołtysów sołectw Celiny , Ossy

w wysokości 200 złotych miesięcznie.

  1. W pozostałej części uchwała Nr VI/32/99 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 lutego 1999 r. pozostaje bez zmian.
  2. Traci moc uchwała Nr XXIII/132/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr VI/32/99 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia sołtysów sołectw Gminy Ożarowice do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2003 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑12‑2002
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑12‑2002
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 09:39:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie