Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego dla zadania „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno - ściekowa”


WÓJT GMINY OŻAROWICE

OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego dla zadania "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa",współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ożarowice, z siedzibą:

Urząd Gminy Ożarowice, 42-625 Ożarowice, ul. Dworcowa 15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej link - http://4profi-t.com/siwz_projekt_kluczowy/ lub do odbioru w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Ożarowice, 42-625 Ożarowice, ul. Dworcowa 15

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00

tel. 032 285 72 22

tel./faks: 032 285 50 24


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
(dodane:2009-09-08 15:15:57)
WEZWANIE PROTEST
(dodane:2009-09-21 14:50:25)
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
(dodane:2009-09-21 14:55:04)
WEZWANIE PROTEST 2
(dodane:2009-09-25 11:01:59)
Rozstrzygnięcie protestu -EKOSYSTEM
(dodane:2009-10-01 09:54:48)
Rozstrzygnięcie protestu -INWESTOR
(dodane:2009-10-01 10:00:20)
Zmiany - modyfikacja SIWZ
(dodane:2009-10-13 15:04:39)
Zmiana załącznika IV do SIWZ
(dodane:2009-10-13 15:06:45)
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 2
(dodane:2009-10-16 14:19:06)
Zmiany 2 -modyfikacja SIWZ
(dodane:2009-10-19 13:34:17)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
(dodane:2009-11-12 08:22:57)
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  08‑09‑2009 14:57:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑09‑2009 14:57:07
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2010 08:43:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie