Zarządzenie Nr 44/2005 w sprawie powolania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i srodków obrony cywilnej


ZARZĄDZENIE Nr 44/2005

Wójta Gminy OŻAROWICE z dnia 23 września 2005r.

w sprawie : powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu

i środków obrony cywilnej

Na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających z art. 17, ust.6 i 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / tekst jednolity Dz U.z 2004 Nr 241,poz 2416/ z pózniejszymi zmianami oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa OC kraju, szefów OC miast oraz szefów OC gmin /Dz.U.Nr 96, poz. 850 z 2002/ i pisma Starosty Tarnogórskiego Nr SR.5224-24/05 z dnia 08.09.2005r. w sprawie dokonania przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej

z a r z a d z a m :

§ 1. Powołuję komisję w celu dokonania przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu

obrony cywilnej znajdującego się w magazynie przy Urzędzie Gminy w

składzie :

1. Janusz Paliga - przewodniczący

2. Henryka Garstka - członek

3. Wiesława Wach - członek

§ 2. Polecam przeprowadzić przegląd , przeklasyfikowanie i przedstawienie do

wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej w magazynie przy Urzędzie

Gminy do dnia 28 września 2005r.

§ 3. Sporządzić protokół przeklasyfikowania- wybrakowania do dnia

3 pazdziernika 2005r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 10:59:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie