Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2004 rok


Zarządzenie Nr 27/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 lipca 2005 roku

w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ , art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ , paragraf 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku /jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 153 poz. 1752/ oraz art. 55 ust. 1, 2 i 6, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust.1, ust. 6 pkt 1i ust. 7, art. 63 b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Sporządzić za 2004 rok skonsolidowany bilans Gminy Ożarowice, obejmujący dane finansowe następujących jednostek:

1. Gminny Zespół Oświaty i Wychowania Ożarowice, ul. Kopernika 2

42-624 Tąpkowice,

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarowice,

3. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach, ul Zwycięstwa 17 42-624 Tąpkowice,

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 15 42-624 Tąpkowice,

5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, ul. Staszica 1 42-625 Ożarowice

6. RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑07‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑07‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2005 10:44:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie