Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych


Informacje o rejestrze

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. Nr 189) z dniem 21.05.2012 r. organizator instytucji kultury - Gmina Ożarowice - został zobowiązany do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru instytucji kultury w formie elektronicznej.

Rejestr prowadzony jest w Urzędzie Gminy Ożarowice przez Inspektora ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia (pok. nr 14, tel. 32/381-80-35) dla następujących instytucji kultury:

1. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

2. …………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………...

Zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, można robić z niego wydruki, jest zabezpieczony przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione. Wykaz wszystkich danych i informacji zawartych w rejestrze określa § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa składająca się z czterech działów: dział I -oznaczenie instytucji kultury, dział II - organizacja instytucji kultury, dział III - mienie instytucji kultury, dział IV - połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury.

Informacje o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

1. Otwarty dostęp przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ozarowice.pl

2. Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru zgodnie z § 11 rozporządzenia.

Udostępnianie danych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ozarowice.pl odbywa się bezpłatnie. Wydanie odpisu jest odpłatne. Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Księgi rejestrowew formie elektronicznej iakta rejestroweobejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego (np. uchwały o utworzeniu jednostki, nadaniu statutu itd.) są udostępniane w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Ożarowice przez Inspektora ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

Każdy obywatel ma prawo przeglądać księgi i akta rejestrowe w godzinach pracy urzędu.

W załączniku poniżej rejestr instytucji kultury oraz księga rejestrowa BiOK

Rejestr instytucji kultury
(dodane:2013-11-20 14:06:40)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  20‑11‑2013 14:01:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑11‑2013 14:01:59
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2023 07:46:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie