Wykaz rejestrów i ewidencjiWYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI

Referat Planowania i Finansów

1. Ewidencja płacowa

2. Ewidencja list płac

3. Ewidencja środków trwałych

4. Ewidencja pozostałych środków trwałych

5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

6. Ewidencja podatkowa (podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości )

7. Ewidencja wydanych zaświadczeń

8. Ewidencja upomnień

9. Ewidencja tytułów wykonawczych

10. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT


Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

1. Rejestr mienia komunalnego

2. Rejestr numerów porządkowych budynków

Referat Administracyjno-Gospodarczy

1. Rejestr Zarządzeń Wójta

2. Rejestr skarg i wniosków

3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

4. Rejestr Uchwał Rady Gminy

5. Rejestr interpelacji i wniosków radnych

6. Ewidencja czasu pracy

7. Ewidencja pracowników

8. Ewidencja wyjść służbowych

9. Ewidencja delegacji

10. Ewidencja faktur

11. Książka kontroli

12. Rejestr przedpoborowych (kwalifikacja wojskowa)

Urząd Stanu Cywilnego

1. Księgi stanu cywilnego

2. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

3. Ewidencja ludności

4. Stały rejestr wyborców

5. Rejestr PESEL

Stanowisko ds. inwestycji gminnych i dróg

1. Ewidencja dróg gminnych

2. Rejestr umów

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej

1. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

3. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

4. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

5. Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

Stanowisko ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia

1. Ewidencja działalności gospodarczej

2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

3. Rejestr instytucji kultury

4 Rejestr innych obiektów prowadzących usługi hotelarskie

5. Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  20‑11‑2013 13:48:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑11‑2013 13:48:54
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2013 13:54:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie