Sposób, zakres i tryb udostepniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych


Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Gminy Ożarowice rejestrach udostępnia się podmiotom publicznym i podmiotom nie będącym podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz.1692). Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na podstawie których rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu, wówczas dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Podmiot, któremu udostępniono dane z rejestru, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Podmiot ten odpowiada również za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  20‑11‑2013 13:37:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  20‑11‑2013 13:37:26
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2013 13:41:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie