III kwartał


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za III kwartał 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104/, podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za III kwartał 2009 roku :

1. Plan dochodów budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 15.074.322,85 zł i został zrealizowany w wysokości 12.184.983,72 zł, co stanowi 80,83 % wykonania planu.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 20.928.888,85 zł i został zrealizowany w wysokości 12.003.567,97 zł, co stanowi 57,20 % wykonania planu.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, o których mowa w pkt. 1 a wykonanymi wydatkami, o których mowa w pkt. 2, stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę w kwocie 181.415,75 zł.

Ożarowice, dnia 30 października 2009 roku

/mgr inż. Grzegorz Czapla/

Wójt Gminy Ożarowice

Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  04‑11‑2009 08:55:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  04‑11‑2009 08:55:28
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2009 08:58:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie