I kwartał
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za I kwartał 2009 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104/, podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za I kwartał 2009 roku :

1. Plan dochodów budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 14.654.766 zł i został zrealizowany w wysokości 4.028.514,49 zł, co stanowi 27,5 % wykonania planu.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 18.254.766 zł i został zrealizowany w wysokości 3.740.460,77 zł, co stanowi 20,5 % wykonania planu.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, o których mowa w pkt. 1 a wykonanymi wydatkami, o których mowa w pkt. 2, stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę w kwocie 288.053,72 zł.

Ożarowice, dnia 28 kwietnia 2009 roku

Wójt Gminy

- mgr inż. Grzegorz Czapla -

Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  12‑05‑2009 12:16:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑05‑2009 12:16:14
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2009 12:20:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie