II kwartał


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za II kwartał 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104/, podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za II kwartał 2009 roku :

1. Plan dochodów budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 14.794.861,85 zł i został zrealizowany w wysokości 8.505.846,79 zł, co stanowi 57,5 % wykonania planu.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 19.719.861,85 zł i został zrealizowany w wysokości 7.797.041,53 zł, co stanowi 39,5 % wykonania planu.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, o których mowa w pkt. 1 a wykonanymi wydatkami, o których mowa w pkt. 2, stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę w kwocie 708.805,26 zł.

Ożarowice, dnia 30 lipca 2009 roku


Załącznik Nr 1
(dodane:2009-08-20 08:50:49)
Załącznik Nr 2
(dodane:2009-08-20 08:51:09)
Załącznik Nr 3
(dodane:2009-08-20 08:51:33)
Załącznik Nr 4
(dodane:2009-08-20 08:51:52)
Załącznik Nr 5
(dodane:2009-08-20 08:52:12)
Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  03‑08‑2009 14:34:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑08‑2009 14:34:36
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2009 08:52:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie