III kwartał


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za III kwartał 2008 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104/, podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za III kwartał 2008 roku :

1. Plan dochodów budżetowych ogółem na koniec II kwartału wyniósł 14.077.814,87 zł i został zrealizowany w wysokości 12.952.928,21 zł., co stanowi 92,01 % wykonania planu.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem na koniec II kwartału wyniósł 18.743.524,87 zł i został zrealizowany w wysokości 10.979.227,01 zł., co stanowi 58,6 % wykonania planu.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, o których mowa w pkt. 1 a wykonanymi wydatkami, o których mowa w pkt. 2, stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę w kwocie 1.973.701,20 zł.

Ożarowice, dnia 31 października 2008 roku

Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  05‑11‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑11‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2008 12:45:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie