I kwartał


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za I kwartał 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104/, podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za I kwartał 2008 roku :

1. Plan dochodów budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 13.590.898 zł i został zrealizowany w wysokości 5.001.357,66 zł., co stanowi 36,8 % wykonania planu.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 17.140.898 zł i został zrealizowany w wysokości 3.364.353,83 zł., co stanowi 19,6 % wykonania planu.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, o których mowa w pkt. 1 a wykonanymi wydatkami, o których mowa w pkt. 2, stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę w kwocie 1.637.003,83 zł.

Ożarowice, dnia 28 kwietnia 2008 roku

Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  28‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2008 16:56:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie