II kwartałKwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za II kwartał 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104/, podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za II kwartał 2007 roku :

1. Plan dochodów budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 17.566.150 zł i został zrealizowany w wysokości 8.319.996 zł., co stanowi 47 % wykonania planu.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 22.132.043 zł i został zrealizowany w wysokości 8.482.701 zł., co stanowi 38 % wykonania planu.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, o których mowa w pkt. 1 a wykonanymi wydatkami, o których mowa w pkt. 2, stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. niedobór w kwocie 162.705 zł.

Ożarowice, dnia 26 lipca 2007 roku

Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  20‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  20‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2007 10:40:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie