I kwartał


Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za I kwartał 2007 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104/, podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za I kwartał 2007 roku :

1. Plan dochodów budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 17.045.074 zł i został zrealizowany w wysokości 4.424.245 zł., co stanowi 26 % wykonania planu.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem na koniec kwartału wyniósł 20.305.559 zł i został zrealizowany w wysokości 3.620.439 zł., co stanowi 17,8 % wykonania planu.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, o których mowa w pkt. 1 a wykonanymi wydatkami, o których mowa w pkt. 2, stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę w kwocie 803.806 zł.

Ożarowice, dnia 27 kwietnia 2007 roku

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks , w dniu:  30‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Król
email: wojkomp@post.pl tel.:(0) 502 310 613
, w dniu:  30‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2007 07:38:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie