Stowarzyszenia na rzecz rozwoju lokalnego


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice
ul.Wolności 46, 42-625 Pyrzowice
e-mail:
nsppyrzowice@interia.pl

Stowarzyszenie prowadzi wolontariat oraz działalność pożytku publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie w rozumieniu ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie polegającą na:
- działalności w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania (kod PKD 80.10.B)
- działalność pozostałą określoną kodem PKD 91.33.z
- prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół
- prowadzenie przedszkola , ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi
- organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji doradztwa
- szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury
- organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki promocje zdrowia i zdrowego stylu życia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice wspiera działalność lokalną we wsi Pyrzowice, pozyskuje fundusze ze środków unijnych na rozwijanie umiejętności uczniów. Organizuje dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej, którą prowadzi, wiele interesujących zajęć pozalekcyjnych.

-------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego ZENDEK
ul.Główna 118, 42-625 Zendek
NIP: 6452536044

REGON: 243011219
KRS: 0000429751

Dnia 13.08.2012r Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego ZENDEK". Tym samym oficjalnie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenie sołectwa Zendek. Grupa członków-założycieli uznała, że pragnie czynnie uczestniczyć w rozwoju miejscowości, aktywizować jej mieszkańców oraz budować w nim poczucie przynależności do wspólnoty mającej własną historię, tradycję, obyczaje i tożsamość.

-------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ożarowice
ul. Szkolna 10, 42-625 Ożarowice
KRS: 0000307656
REGON: 240966700
NIP: 645-24-65-077
Rok powstania: 2008

-------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie "Strąków"
na rzecz Globalnego Rozwoju Osiedla Zendek-Strąków

Strąków 3, 42-625 Zendek-Strąków
Telefon: 32 288 96 35
KRS: 0000312601
REGON: 241038444
NIP: 645-24-73-504

--------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Braci Górniczej Gminy Ożarowice
ul.Kościuszki 1, 42-625 Ożarowice
KRS: 0000277282
Rok powstania: 2007

--------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego "ZENDEK"
NIP: 6452536044

REGON: 243011219
KRS: 0000429751
Siedziba i adres Stowarzyszenia: ul.Główna 118, 42-625 Zendek
Adres korespondencyjny: ul.Strąków 9c, 42-625 Zendek

Dnia 13.08.2012r Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego ZENDEK". Tym samym oficjalnie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenie sołectwa Zendek. Grupa członków-założycieli uznała, że pragnie czynnie uczestniczyć w rozwoju miejscowości, aktywizować jej mieszkańców oraz budować w nim poczucie przynależności do wspólnoty mającej własną historię, tradycję, obyczaje i tożsamość.

-------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Uskrzydlamy"
Niezdara, ul.Świerczewskiego 49, 42-624 Tąpkowice
Tel.: 511 750 960
Faks: 32 287 12 18
e-mail: uskrzydlamy@amorki.pl

Stowarzyszenie ma na celu aktywizację środowiska dzieci i młodzieży, wskazanie mu możliwości rozwoju swoich zainteresowań, wymiany doświadczeń z innymi środowiskami i ich integracja, podejmowanie wspólnych działań.
Organizujemy zajęcia muzyczne, teatralne i językowe, realizujemy projekty inicjatyw lokalnych, EVS i wymian międzynarodowych finansowane m.in.. z programu "Młodzież w działaniu" . Pomagamy przy organizacji imprez, projektów, wypoczynku - innym organizacjom, stowarzyszeniom, których działania skierowane są do najmłodszego pokolenia.
Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Artykuł niedostępny dla daty: 22.06.2024 17:03:57
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  30‑10‑2012 13:32:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  30‑10‑2012 13:32:33
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2019 08:39:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie